Chrono Trigger Stampa
Scritto da Sayenix   

 

 chronotrigger logo


Data di uscita

icona_japan Giappone 11 marzo 1995
icona_usa Nord America 22 agosto 1995

 

Piattaforma originaria: Super Nintendo

Casa produttrice: Squaresoft Co., Ltd.

 

STAFF

Directors: Takashi Tokita, Yoshinori Kitase, Akihiko Matsui

Producer: Kazuhiko Aoki

Designers: Hiroyuki Ito, Hironobu Sakaguchi

Artist: Akira Toriyama

Writers: Masato Kato, Takashi Tokita, Yoshinori Kitase, Yuji Horii

Music: Yasunori Mitsuda, Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda

 

Piattaforme e date di uscita successive:

 

PlayStation

icona_japan Giappone 2 novembre 1999
icona_usa Nord America 29 giugno 2001 (in "Final Fantasy Chronicles" con Final Fantasy IV)

 

Nintendo DS

icona_japan Giappone 20 novembre 2008
icona_usa Nord America 25 novembre 2008
icona_europa Europa 6 febbraio 2009
icona_australia Australia 3 febbraio 2009

 

Cellulare

icona_japan Giappone 25 aprile 2011

 

Wii Virtual Console

icona_japan Giappone 26 aprile 2011
icona_usa Nord America 16 maggio 2011
icona_europa Europa 20 maggio 2011
icona_australia Australia 20 maggio 2011

 

PlayStation Network

icona_usa Nord America 4 ottobre 2011

 

iOS

8 dicembre 2011

 

Android

29 ottobre 2012

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Luglio 2015 21:54