Final Fantasy Stampa
Scritto da Rinoa10   

 

logo_ff1

 

Data di uscita

icona_japan Giappone 18 dicembre 1987
icona_usa Nord America 12 luglio 1990

 

Piattaforma originaria: Nintendo Entertainment System

Casa produttrice: Squaresoft Co., Ltd.


STAFF

Director: Hironobu Sakaguchi

Producer: Masafumi Miyamoto

Game designers: Hiromichi Tanaka, Akitoshi Kawazu, Koichi Ishii.

Character designer: Yoshitaka Amano

Programmer: Nasir Gebelli

Scenario Writer: Kenji Terada

Music Composer: Nobuo Uematsu

Executive Producer: Yoichi Wada

 

Piattaforme e date di uscita successive:

 

MSX2

icona_japan Giappone 1 giugno 1989


WonderSwan Color

icona_japan Giappone 9 dicembre 2000


PlayStation

icona_japan Giappone 31 ottobre 2002 (in "Final Fantasy I+II Premium Package" con Final Fantasy II)
icona_usa Nord America 8 aprile 2003 (in "Final Fantasy Origins" con Final Fantasy II)
icona_europa Europa 14 marzo 2003 (in "Final Fantasy Origins" con Final Fantasy II)


Cellulare

icona_japan Giappone 1 marzo 2004

 

Wii Virtual Console

icona_japan Giappone 26 maggio 2009
icona_usa Nord America 5 ottobre 2009
icona_europa Europa 7 maggio 2010

 

Symbian

2010

 

BlackBerry

19 luglio 2012


 


Final Fantasy I  & II Dawn of souls

logo_ff1

 

Data di uscita

icona_japan Giappone 29 luglio 2004
icona_usa Nord America 29 novembre 2004
icona_europa Europa 3 dicembre 2004
icona_australia Australia 18 novembre 2004

 

Piattaforma: Game Boy Advance

Casa produttrice: Square Enix

 

STAFF

Producer: Takashi Tokita

Director: Kosuke Miyamoto 

Remake Planners: Takashi Tokita, Hiroyuki Miura, Kosuke Miyamoto 

Dialogue Assistant: Shouta Shimoda 

Music Supervisor: Nobuo Uematsu 

Character Illustrator: Gen Kobayashi 

Coordinator: Kiyomi Tanikawa 

Publicity Producers: Daisuke Yamamoto, Kosuke Yamamoto

 

Final Fantasy I  & II Anniversary Edition

ff1anniversary

ff2anniversary

 

Data di uscita

icona_japan Giappone 19 aprile 2007
icona_usa Nord America 27 giugno 2007
icona_europa Europa 8 febbraio 2008
icona_australia Australia 28 febbraio 2008

 

Piattaforma: Playstation Portable

Casa produttrice: Square Enix

 

STAFF

Producer: Takashi Tokita

Director: Kosuke Miyamoto

Remake Planners: Takashi Tokita, Hiroyuki Miura, Kosuke Miyamoto

Dialogue Assistant: Shouta Shimoda

Music Supervisor: Nobuo Uematsu

Character Illustrator: Gen Kobayashi

Coordinator: Kiyomi Tanikawa

Publicity Producers: Daisuke Yamamoto, Kosuke Yamamoto

 

Piattaforme e date di uscita successive:

 

PlayStation Network

icona_japan Giappone 24 giugno 2009
icona_usa Nord America 10 aprile 2012 (in "Final Fantasy Origins" con Final Fantasy II)

 

iOS (Apple)

25 febbraio 2010

 

Android (Google)

28 luglio 2012

 

Windows Phone

30 maggio 2013

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Marzo 2014 21:46